Kontakt

Telefón

+421 905 942 201

CREATUS s.r.o.
Cíferská 5/4837
919 35 Hrnčiarovce n/P
IČO: 50708333
DIČ: 2120430730

Zapísaný v OR OS Trnava
Oddiel: Sro Vložka č. 39187/T

Orgán dozoru/dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, Trnava

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK43 8330 0000 0022 0115 9500