Typy predstavení

V tejto časti nájdete 2 základné typy predstavení s Čumpelovcami – Maxi a Mini koncerty. Všetky vystúpenia sú interaktívne a deti sú súčasťou príbehu či už tancujeme spolu na parkete alebo sledujú Smejka, Strojka a Silka na pódiu. Samozrejme aktivity je možné prispôsobiť individuálnym požiadavkám klientov.

MAXI koncert

Plnohodnotný interaktívny zábavno-tanečný Maxikoncert s 3 maskotmi, profesionálnym moderátorom a pomocnými animátormi podľa veľkosti akcie. Deti sú počas celého predstavenia súčasťou príbehu, zoznámia sa postupne so Strojkom, Smejkom a Silkom a ich spoločnými dobrodružstvami. Atmosféru dotvára para, osvetlenie a profesionálny DJ.

Témy: šport, tanec, vynálezy, cestovanie

Vhodnosť: veľké podujatia, viac ako 30 detí

Čas: 60 - 70 min

MAXI koncert

Mini koncert SMEJKO

Interaktívny zábavno-tanečný Minikoncert so Smejkom, profesionálnym moderátorom a pomocným animátorom. Deťom je predstavený Smejko, ktorý miluje umenie a ľudí. Súčasťou vystúpenie je tancovanie na pesničky s naučenou choreografiou, hra na hudobné nástroje, maľovanie obrazu a slovenské ľudové umenie.

Témy: hudba, tanec, folklór a maľovanie

Vhodnosť: škôlky, oslavy, menej ako 30 detí

Čas: 50 min

Mini koncert SMEJKO

Mini koncert SILKO

Interaktívny zábavno-tanečný Minikoncert so Silkom, profesionálnym moderátorom a pomocným animátorom. Deťom je predstavený Silko, ktorý miluje pohyb a výzvy každého druhu. Súčasťou vystúpenie je tancovanie na pesničky s naučenou choreografiou, kooperovanie v tíme štafetou, hry s loptami a zdravý životný štýl.

Témy: šport, tanec a zdravie

Vhodnosť: škôlky, oslavy, menej ako 30 detí

Čas: 50 min

Mini koncert SILKO

Mini koncert STROJKO

Interaktívny zábavno-tanečný Minikoncert so Strojkom, profesionálnym moderátorom a pomocným animátorom. Deťom je predstavený Strojko, ktorý miluje objavy a učenie sa. Súčasťou vystúpenie je tancovanie na pesničky s naučenou choreografiou, Strojkov fyzikálny pokus, separovanie a hry na pamäť a pozornosť

Témy: učenie, tanec, pokusy a ekológia

Vhodnosť: škôlky, oslavy, menej ako 30 detí

Čas: 50 min

Mini koncert STROJKO

Pre viac informácií

Zaujali sme Vás? V tom prípade nám prosím napíšte o aký typ predstavenia máte záujem, predpokladaný počet detí, miesto konania a dátum.