Typy predstavení

V tejto časti nájdete 4 základné typy predstavení s Čumpelovcami – Narodeninová oslava, Minikoncert, Maxikoncert a Rodinný deň. Deti sú vždy súčasťou príbehu, či už sa bavíme na oslave alebo sledujú Smejka, Strojka a Silka na pódiu. Aktivity je možné prispôsobiť individuálnym požiadavkám klientov v dĺžke programu, počte vybraných Čumpíkov alebo mieste konania.

Narodeninová Oslava

Čumpelovci vždy radi prijmú pozvanie na narodeninovú oslavu jedného zo svojich fanúšikov. Rozmanitý program začínajúci maľovaním na tvár, pokračuje tancovaním na naše pesničky s tematickými hrami. Nasleduje vinšovanie a spievanie k narodeninám. Chlapci sa vždy radi potešia, keď môžu priniesť oslávencovi tortu a skvelý darček. Či už si vyberiete rýchlu 1h alebo komplexný 5h koncept, spoločná fotka zaručí dlhoročné spomienky.

1 až 5 hodín: Strojko, Smejko alebo Silko / Moderátor / Maľovanie na tvár / 3 Tematické hry / 7 pesničiek / Balónové kreácie / Rozprávkový kvíz / Fotogramiáda / Darček

Narodeninová Oslava

MINI koncert

Interaktívny zábavno-tanečný Minikoncert s 1 vybraným Čumpíkom a profesionálnym moderátorom. Deti sú počas celého predstavenia súčasťou príbehu, osvojujú si prvky tanca a kooperujú v skupine. Spoločnými aktivitami sú žánrovo a pohybovo rozdielne pesničky. Každý minikoncert ma osobitné tematické hry. Čas vystúpenia s fotogramiádou je cca 50 min. Vhodné najmä pre škôlky a tematické akcie.

Smejko: Hudobné nástroje / Ľudové umenie / Maľovanie obrazu

Silko: Kopanie na bránu / Štafeta / Výroba bublín

Strojko: Fyzikálny pokus / Separovanie / Pamäťová hra

MINI koncert

MAXI koncert

Plnohodnotný, interaktívny, zábavno-tanečný Maxikoncert s 3 maskotmi, profesionálnym moderátorom a pomocnými animátormi. Deti sú počas celého predstavenia súčasťou príbehu, zoznámia sa postupne so Strojkom, Smejkom a Silkom. Vybranými témami sú príbehy z knižky „bratov“ Čumpelovcov. Atmosféru dotvára para, osvetlenie a profesionálny DJ.

Program: tancovanie, detské hry a fotogramiáda

Vhodnosť: Veľké podujatia, festivaly alebo slávnosti

Čas: 60 min

MAXI koncert

Rodinný deň

Deň plný zábavy a zážitkov! V prvej časti programu deti získavajú rozmanité ceny splnením úloh na jednotlivých stanovištiach. V druhej časti nám rodičia pomôžu v rodinných aktivitách a spoločne si zatancujeme Maxikoncert s našimi kamošmi Strojkom, Smejkom a Silkom. Súčasťou programu sú zábavné atrakcie ako hádzanie vodných balónov na presnosť alebo praskanie bublín. Program prispôsobujeme veľkosti akcie.

Program: Maxikoncert, maľovanie a balóny, zábavné atrakcie

Vhodnosť: Firemné akcie, Slávnosti miest a obcí, Deň detí

Čas: 3 – 8 h

Rodinný deň

Pre viac informácií

Zaujali sme Vás? V tom prípade nám prosím napíšte o aký typ predstavenia máte záujem, predpokladaný počet detí, miesto konania a dátum.